Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 114 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tếLuật Xây dựng, Luật đầu tư, ...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, Đầu tư năng lượng Tái tạo:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 • Luật Kinh doanh Bất động sản, Quản lý vận hành khu đô thị - Chung cư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật doanh nghiệp,Luật Kinh tế…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát tốt việc thực hiện và hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Yêu cầu kinh nghiệm hơn 10 năm.
 • Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, làm việc độc lập, phối hợp nhóm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có nhiều ý tưởng trong kinh doanh bán hàng.
 • Có chứng chỉ môi giới, kinh doanh Bất động sản.
 • Hiểu biết Luật Doanh nghiệp, Đầu tư Kinh doanh Bất động sản, Quảng…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng, KTXD, Kiến trúc, Quản trị kinh doanh,, ........
 • Có nhiều ý tưởng trong kinh doanh bán hàng.
 • Hiểu biết Luật Doanh nghiệp, Đầu tư Kinh doanh Bất động…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tếLuật Xây dựng, Luật đầu tư, ...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Bình Thuận
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Thương Lượng Month Kinh nghiệm:
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.