Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 187 jobs

Kỹ Sư Điện (Đại Học Bách Khoa) - Có kinh nghiệm làm hồ sơ A0...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Quảng Nam
 • Hạng mục trạm phân phối.
 • Trạm phân phối, đường dây 220kV và ngăn lộ đấu nối..
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn…

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát tốt việc thực hiện và hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Yêu cầu kinh nghiệm không yêu cầu.
 • Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, làm việc độc lập, phối hợp nhóm…

Chuyên Viên Pháp Chế Đầu Tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật đầu tư, Xây dựng...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp (Kỹ Sư Kết Cấu Đã Làm...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tếLuật Xây dựng, Luật đầu tư, ...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.

Chuyên Viên Pháp Chế Đầu Tư (Chuyên Thủ Tục Pháp Lý Dự Án Đầ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật đầu tư, Xây dựng...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.

Chuyên Viên Tài Chính (Có Kinh Nghiệm Làm Thu Xếp Vốn Với Đố...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Lập các báo cáo định kỳ phân tích về hoạt động quản trị tài chính, phân tích cơ cấu các khoản mục, phân tích rủi ro tài chính, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt…

Chuyên Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Kinh doanh Bất Động sản.
 • Phối hợp với phòng Kế toán.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 3 - 5 năm.
 • Phối hợp với phòng Kiểm toán nội bộ:
 • Kế toán hợp nhất Công ty mẹ.

Chuyên Viên Phiên Dịch và Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu (phiên dịch...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
16.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Ngoại ngữ tiếng Anh - Đức, Kinh tế đối ngoại.
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng, Luật Hành…

Trưởng Bộ Phận Vận Hành - Quản Lý Tòa Nhà

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Phối hợp các phòng ban tuyển dụng và đào tạo nhân viên đảm bảo tòa nhà được duy trì tốt .
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Đã từng làm việc tại các đơn vị:

Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Con - Tập Đoàn Hà Đô làm việ...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........
 • Có nhiều ý tưởng trong kinh doanh bán hàng.
 • + Tham gia đào tạo cán bộ Phòng Kinh doanh.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: