Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 114 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........
 • Có nhiều ý tưởng trong kinh doanh bán hàng.
 • Có chứng chỉ môi giới, kinh doanh Bất động sản.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Có kiến thức chuyên môn về Chiến lược kinh doanh và nghiên cứu thị trường.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 2-5 năm.
 • Tài chính, Kinh tế, các ngành QTKD, ...
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật đầu tư, Xây dựng...
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư..…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Bình Thuận
 • Và cán bộ nhân viên để hoàn thành công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao.
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thanh Hóa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Đầu tư, Xây dựng sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát tốt việc thực hiện và hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Yêu cầu kinh nghiệm hơn 10 năm.
 • 20,000,000 Vnđ - 30,000,000 Vnđ Month Kinh nghiệm:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 5-10 năm.
 • Kiến nghị xử lý những vi phạm;
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Hà Nội +1 location
 • Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........
 • Có nhiều ý tưởng trong kinh doanh bán hàng.
 • + Tham gia đào tạo cán bộ Phòng Kinh doanh.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: