Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 101 jobs
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Có 1- 2 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu tư Bất động sản, sản xuất kinh doanh Bất động sản;
 • Cập nhật danh bạ điện thoại;
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập các báo cáo định kỳ phân tích về hoạt động quản trị tài chính, phân tích cơ cấu các khoản mục, phân tích rủi ro tài chính, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng...
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng, hệ…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........
 • Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh lên Ban Tổng giám đốc (nhật ký, báo cáo tuần, tháng…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Có kiến thức chuyên môn về Chiến lược kinh doanh và nghiên cứu thị trường.
 • Tài chính, Kinh tế, các ngành QTKD, ...
 • Đề xuất phương án xử lý.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư..…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Marketing, Xây dựng, ........
 • Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh của Phòng kinh doanh lên Ban Tổng giám đốc (nhật ký, báo cáo tuần, tháng…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Lập, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo định kỳ;
 • Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Có các chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành đang đảm nhận.Có ít nhất 5năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị về Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh Bất Động sản.