Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Quảng Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Họp nhà phân phối, trả tiền và hoàn lại hàng còn dư cho nhà phân phối.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Tam Kỳ,…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp;
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Khu…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Vĩnh Phúc cách đây lúc 2020-01-20 11:10:02.
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Lâm Đồng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Đà Lạt cách đây lúc 2020-02-10 16:40:01.
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Đắk Lắk
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Đăk Lăk cách đây lúc 2020-01-20 11:10:02.
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Nghệ An
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Họp nhà phân phối, trả tiền và hoàn lại hàng còn dư cho nhà phân phối.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Thị Xã Thái…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Họp nhà phân phối, trả tiền và hoàn lại hàng còn dư cho nhà phân phối.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Việt Trì, tỉnh…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Quảng Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Họp nhà phân phối, trả tiền và hoàn lại hàng còn dư cho nhà phân phối.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - TP.Hội An,…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Họp nhà phân phối, trả tiền và hoàn lại hàng còn dư cho nhà phân phối.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường - Khu Vực Cầu…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Hà Nam
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Khu Vực Lý Nhân - Hà Nam cách đây lúc 2020-01-20 11:10:02.
 • Yêu cầu kinh nghiệm 0-1 năm.