Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 146 jobs
Gia Hòa
Bình Thuận
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Kỹ năng đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Phê duyệt phương án kinh doanh của phòng ban thuộc cấp.
Công Ty Tnhh Hualian
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000 VNĐ một giờ
 • Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai kinh doanh dự án.
 • Có chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Kinh tế.
 • Hoa hồng kinh doanh với tỷ lệ cao.
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Gs Land
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000 VNĐ một giờ
 • Đề xuất các giải pháp để phát triển P.Kinh Doanh.
 • Được dẫn dắt bằng đội ngũ Ban lãnh đạo có tâm, hết lòng vì sự phát triển của nhân viên.
 • Việc làm đã hết hạn.
ASAS VT
Kiên Giang
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Nghiên cứu thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của Resort, lập chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
Công Ty Tnhh Pt Bđs An Phát
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • Đào tạo, huấn luyện nhân viên kinh doanh.
 • Quản lý, điều hành phòng kinh doanh, lên kế hoạch và định hướng cho nhân viên tăng doanh số.
 • Việc làm đã hết hạn.
Công Ty Tnhh Dịch Vụ Oss Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đào tạo nhân viên, thúc đẩy nhân viên đảm bảo mục tiêu doanh số của công ty.
 • + Có kinh nghiệm sales và tiếp thị.
Công Ty Cổ Phần Sevenhome - CN HCM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu với Ban Giám Đốc về chiến lược kinh doanhphát triển thị trường.
 • Đề xuất chiến lược, mục tiêu phát triển Phòng Kinh doanh.
 • Kinh doanh bất động sản;
Du Lịch Sông Xanh Blueriver
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm cho phòng kinh doanh.
 • Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh và tổ tài công.
DV Da và Giả Da Phước Hải
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Lập kế hoạch bán hàng hàng tuần/tháng/quý dựa trên doanh số, lợi nhuận, phạm vi thị trường (chủ yếu khai thác thị trường nội địa).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Ecozen International Co.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thường xuyên đào tạo cho đội ngũ nhân viên tuyển sinh.
 • ECOZEN được thành lập được hơn 10 năm để mở rộng kinh doanh của công ty mẹ ECOTHERM Sdn Bhd Malaysia đến…