Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự tại chi nhánh.
  • Truyền đạt đầy đủ, kịp thời thông tin đến nhân viên khi có phát sinh thay đổi của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
  • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
  • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.

We have removed 11 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds