Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 43 jobs
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
  • Phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên cụ thể.
  • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên…

We have removed 42 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds