Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs
Thương Mại Và Điện Tử Bảo Châu
Cần Thơ
10.000.000 VNĐ một năm
  • Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy nhân viên trong việc hoàn thành chỉ tiêu doanh số của shop.
  • Môi trường làm việc thân thiện và năng động, chuyên nghiệp, có khả năng…
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
  • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
  • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự tại chi nhánh.
  • Truyền đạt đầy đủ, kịp thời thông tin đến nhân viên khi có phát sinh thay đổi của công ty.
VINATABA - PHILIP MORRIS LIMITED HCMC BRANCH
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Chủ động hợp tác với thị trường để đạt được mục tiêu kinh doanh chung.
  • Có khả năng đào tạo và phát triển nhóm hoặc cá nhântriển vọng.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:

We have removed 48 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?