Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs
TM & XD VINH PHÁT
Thanh Hóa
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH & PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG - SƠN JOTUN.
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ.
 • Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu nhân viên, quản…
9.517.934 VNĐ một năm
 • Tham gia sampling hội chợ, triển lãm, trường học.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Công tác tại các tỉnh thành, Hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại…
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ
Thanh Hóa
 • 5 Nam, nữ Nhân Viên Kinh Doanh Thị trường.
 • Cao đẳng trở lên với Nhân Viên Kinh Doanh Thị trường.
 • Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, sản phẩm.
Thiên Minh Tc
Thanh Hóa
 • Có khả năng đi tìm kiếm thị trường.
 • Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng.
 • Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng, dịch vụ.
Sơn Kasa Việt Nhật - Miền Trung
Thanh Hóa
5.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường.
 • Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có.
 • Thực hiện các chiến dịch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm…
Trường Thọ Việt Nam
Thanh Hóa
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phát triển sản lượng tại vùng được phân công theo mục tiêu kinh doanh của công ty.
 • Tham gia hỗ trợ khách hàng mở rộng và phát triển thị trường, gia tăng sản…
Sakuko Việt Nam
Thanh Hóa
 • Làm việc ngoài thị trường tại khu vực tỉnh Thanh Hóa.
 • Có đam mê theo đuổi công việc bán hàng, kinh doanh chuyên nghiệp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DILIGO HOLDINGS
Thanh Hóa
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với tất cả các nhân viên mới:
 • Có mong muốn, khát vọng thay đổi cuộc sống, phát triển sự nghiệp.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Toàn thời gian cố định.
Tâm Thành Phát Việt Nam
Thanh Hóa
 • Ưu tiên các ứng viênkinh nghiệm về thị trường có sản phẩm công ty đang kinh doanh.
 • Ưu tiên các ứng viênkinh nghiệm về thị trường có sản phẩm công ty…
Mutosi
Thanh Hóa
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.
 • Thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch…