Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 100 jobs

Bancassurance - Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao Tại...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?

Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Tài Chính -

BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Khánh Hòa
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?

Quản Lý Cửa Hàng

Khánh Hòa
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
 • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VPKV NHA TRANG

CÔNG TY TNHH THANG MÁY THÁI BÌNH
Khánh Hòa
20.000.000 VNĐ một năm
 • Đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng cho nhân viên kinh doanh.
 • Điều hành,quản lý chung các hoạt động liên quan đến việc phát triển kinh doanh của Phòng Kinh doanh…

Bancassurance - Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Cam...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?

[Khánh Hòa] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Đối T...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?

[Cam Ranh - Khánh Hòa] Nhân Viên Tư Vấn Sản Phẩm Bảo Hiểm -...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?

Giám Đốc Đại Siêu Thị - Go! Big C

HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Khánh Hòa
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo an toàn lao động của nhân viên trong siêu thị.
 • Quản lý kết quả kinh doanh:
 • Kiểm soát thái độ của nhân viên và nhân viên của đối tác làm việc…

SALES ON/OFF MẢNG RƯỢU CHO CÔNG TY PHÂN PHỐI. Lương $1500

Việc làm tiếng Nhật
Khánh Hòa
 • Cập nhật xu hướng thị trườngphát triển cải thiện kinh doanh.
 • Phát triển doanh số bán hàng và tăng độ hiển thị thương hiệu trong các cửa hàng được chỉ định.

[Nha Trang - Khánh Hòa] Tư Vấn Viên Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh...

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?