Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 101 jobs
PPP LASER CLINIC VIET NAM
Khánh Hòa
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.
 • Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân trong ngành dịch vụ cao cấp.
TNG POWER
Khánh Hòa
 • Lập kế hoạch kinh doanh và marketing triển khai thị trường trong khu vực mình quản lý.
 • Điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển hệ thống tại khu vực, thị…
CÔNG TY TNHH KIẾN VƯƠNG
Khánh Hòa
 • Triển khai chính sách, hoạt động kinh doanh đến nhóm nhân viên đang quản lý.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam...
Khánh Hòa
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ARITNT.COM
Khánh Hòa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai các kế hoạch truyền thông, tham gia thực hiện chiến lược kinh doanh.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin CHUYÊN VIÊN SALES THỊ TRƯỜNG (Tại Nha…
NIC's Client
Khánh Hòa
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
Khánh Hòa
 • Hoàn thành mục tiêu doanh số & độ phủ thị trường:
 • Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Khánh Hòa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt
Khánh Hòa
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Làm việc ngoài thị trường tại các thị trường được phân công tại khu vực Nha Trang - Khánh Hòa.
 • Toàn thời gian cố định.
LOTTE FINANCE VIETNAM
Khánh Hòa
 • Lên kế hoạch doanh số cho từng nhân viên và kế hoạch cho team làm việc ngoài thị trường nhằm phát triển và mở rộng thị trường tiềm năng.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ: