Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Bình Dương (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 156 jobs
FUBON INSURANCE
Bình Dương
Easily apply
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng và khuyến khích phát triển cá nhân.
 • Cơ hội tham gia Quỹ hưu trí nhân viên của Công ty (có khoản tích lũy tài chi…
ASIA CHEMICAL CORPORATION
Bình Dương
13.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức đào tạo kiến thức và kỹ thuật cho nhân viên kinh doanh.
 • Nghiên cứu, phân tích và lập công thức sản xuất sản phẩm mới theo các yêu cầu phát triển sản…
Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội
Bình Dương
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp;
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự,…
Mỹ Phẩm LG VINA
Bình Dương
 • Tuyển dụng, đào tạo và duy trì đội ngũ nhân viên kinh doanh.
 • Lên kế họach, quản lý và giám sát công việc của nhân viên kinh doanh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
Công ty Cổ phần Mirae
Bình Dương
 • Phối hợp với các nhân viên kinh doanhnhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.
 • Phân tích tiềm năng thị trường, theo dõi các báo cáo về năng…
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ...
Bình Dương
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp;
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự,…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển mở rộng thị trường mới;
 • Được tham gia các khóa đào tạo để trở thành Nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp;
 • Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ nhân viên Ngân hàng và Chi nhánh trong các hoạt động kinh doanh.
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
Bình Dương
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh của Đơn vị kinh doanh được phân công dựa trên định hướng chiến lược của Khối NHBL và phù hợp với đặc điểm, tình hình và…