Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 59 jobs
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
TRẦN ĐỨC
Bình Dương
 • Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh thuộc mình quản lý.
 • Tham mưu cho GĐ Kinh Doanh về chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp trong…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
 • Được hỗ trợ ipad phục vụ công việc kinh doanh.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Bình Dương
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Định kỳ báo cáo và cập nhật kết quả kinh doanh đến Quản lý kinh doanh trực tiếp.
 • Bạn muốn phát triển bản thân trong một môi trường cởi mở và năng động?
NHỰA TÍN KIM
Bình Dương
 • Luôn học hỏi phát triển cho bản thân và sự phát triển tập thể.
 • Theo dõi, quản lý đơn hàng chung các đơn hàng của nhân viên kinh doanh.
 • Các điều kiện yêu cầu.
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc ngoài thị trường khu vực Bình Dương.
 • Hỗ trợ Giám sát bán hàng trong công tác phát triểntriển khai các chiến dịch bán hàng tại khu vực được phân…
Chuẩn Phát Mai Bình
Bình Dương
 • Phát triển thị trường được giao, tăng doanh số.
 • Tham gia các lĩnh vực kinh doanh :
 • Linh động, nhạy bén trong công việc giao tiếp thị trường.
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý các nhân viên Tiếp thị:
 • Sơ tuyển, hướng dẫn đào tạo, kiểm tra chấp hành nội quy của nhân viên tiếp thị.
 • Quản lý thị trường, quản lý nhà phân phối:
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC BÌNH MINH
Bình Dương
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường quan tâm chú trọng phát triển con người, hỗ trợ phát triển bản thân tốt nhất thông qua các hoạt động dự án mở và dự án xã hội của công ty.
DƯỢC PHẨM BÁCH NIÊN
Bình Dương
 • Đi thị trường theo địa bàn được giao phó.
 • Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
 • Báo cáo tình hình thị trường thường xuyên cho cấp trên, lên kế hoạch làm…