Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Địa Ốc Minh Việt Phát
Bình Dương
  • Quản lý chung tình hình kinh doanh của phòng kinh doanh.
  • Có khả năng phát triển Sàn, đào tạo, trainning, tạo động lực cho nhân viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds