Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Wisol Hà Nội
Bắc Ninh
  • Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghiệp vụ ở mức độ cao hơn.
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Ưu tiên ứng viên nữ.
  • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
» Create your CV - It only takes a few seconds