Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tự tin với kinh nghiệm Sales của bản thân, luôn nảy ra nhiều ý tưởng, sáng kiến cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm mặt hàng tiềm năng trên thị trường để thúc…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tự tin với kinh nghiệm Sales của bản thân, luôn nảy ra nhiều ý tưởng, sáng kiến cho hoạt động kinh doanh, tìm kiếm mặt hàng tiềm năng trên thị trường để thúc…
» Create your CV - It only takes a few seconds