Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hà Nội (undo) Seabank (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 17 jobs
Hà Nội
 • Chuyên viên Phát triển đối tác chiến lược:
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Chuyên viên chính Phát triển đối tác chiến lược:
 • Phát triển đối tác chiến lược.
Hà Nội
 • Kinh nghiệm về quản lý nhóm nhân viên, tạo nguồn cảm hứng, động viên, đào tạo, thu hút nhân tài và phát triển con người.
 • Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu.
Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
Hà Nội
 • Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng cá nhân.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình, sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tối…
Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Hà Nội
 • Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Khách hàng cá nhân.
 • Tổ chức việc triển khai, hỗ trợ phát triển KHCN theo từng vùng, ĐVKD được phân công nhằm mang…
Hà Nội
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch.
 • Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh).
 • Quyền lợi về đào tạo:
Hà Nội
 • Phối hợp với các bộ phận Kế hoạch kinh doanh, Phân tích danh mục và Chính sách và Phát triển kinh doanh trong việc triển khai và giám sát việc thực thi của các…
Hà Nội
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Tham mưu, đề xuất cho Trưởng nhóm KHCN/ Giám đốc KHCN/ Giám đốc CN và các Đơn vị liên quan cách thức phát triển sản phẩm,…
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm kinh doanh trực tiếp hoặc kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ;
 • Cử nhân Kinh tế ưu tiên tốt nghiệp các Trường Đại học Kinh tế quốc…