Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 44 jobs
Quảng Ninh
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng Chuyên…
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
Hải Phòng
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Hà Nội
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong mảng khách hàng doanh nghiệp;
 • Tham gia nghiên cứu nhu cầu thị trườngthị hiếu…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
Hải Phòng
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Hà Nội
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên quan tới mảng kinh doanh hoặc phát triển sản phẩm tín dụng KHDN.
 • Lập kế hoạch hành động, xây dựng, phát triển và khai thác các…