Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 51 jobs
Bình Định
 • Tham gia nghiên cứu nhu cầu thị trườngthị hiếu khách hàng tại địa bàn của Chi nhánh để có cách thức tiếp cận thị trường và khách hàng phù hợp;
Hà Nội
 • Kinh nghiệm về quản lý nhóm nhân viên, tạo nguồn cảm hứng, động viên, đào tạo, thu hút nhân tài và phát triển con người.
 • Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu.
Bình Định
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong mảng khách hàng doanh nghiệp;
 • Tham gia nghiên cứu nhu cầu thị trườngthị hiếu…
Thái Nguyên
 • Tham gia nghiên cứu nhu cầu thị trườngthị hiếu khách hàng tại địa bàn của Chi nhánh để có cách thức tiếp cận thị trường và khách hàng phù hợp;
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Bắc Ninh
 • Tham gia, hỗ trợ Giám đốc Khách hàng cá nhân trong việc nghiên cứu, phân tích về nhu cầu khách hàng, thị trường địa bàn, đối thủ cạnh tranh và xây dựng kế hoạch…
Hải Phòng
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Hải Phòng
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu các kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Quản lý nhân sự, đào tạo nhân viên tại chi nhánh.
 • Am hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,...