Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Seabank (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 45 jobs
Hà Nội
 • Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Khách hàng cá nhân.
Hà Nội
 • Tổ chức việc triển khai, hỗ trợ phát triển KHCN theo từng vùng, ĐVKD được phân công nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tối đa.
 • Ưu tiên đã tốt nghiệp cao học.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn.
 • Kỹ năng phân tích và tư duy lôgic.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp Nhà/Xe - HCM thế chấp nhà xe vay hộ kinh doanh.
 • Nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ;
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kinh doanh trực tiếp - Khối Nguồn vốn Chuyên viên/ Chuyên viên Kinh doanh…
Hà Nội
 • Chuyên viên phát triển sản phẩm Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D Specialist Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp Chuyên viên phát…
 • Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh).
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng SME/PRO trong danh mục;
 • Quyền lợi về đào tạo:
Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
Hà Nội
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm liên quan tới mảng kinh doanh hoặc phát triển sản phẩm tín dụng KHDN.
 • Lập kế hoạch hành động, xây dựng, phát triển và khai thác các…
Ðà Nẵng
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.