Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs

Chuyên viên kinh doanh tiền tệ ngoại hối - Khối Nguồn vốn &...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận của khách hàng/Khu vực/Chi nhánh được giao trước Giám đốc Phát triển kinh doanh Khu vực.

Giao dịch viên Khách hàng doanh nghiệp lớn new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao dịch viên Khách hàng doanh nghiệp lớn.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm nghiệp vụ dịch vụ khách hàng doanh nghiệp lớn.
 • Giao dịch viên cao cấp KHDNL:

Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội Chuyên viên Kinh doanh sản phẩm tín chấp - Khu…

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Nguyên

 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.

Chuyên viên tài trợ thương mại - TP. HCM new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm quản lý khách hàng doanh nghiệp/ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ thương mại.

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh

Quảng Ninh
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.

Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Bắc Ninh, Quảng Nin...

Bắc Ninh
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.

Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hà Nội

Hà Nội
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp lớn tại Địa bàn new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững các kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp lớn (“KHDNL”) trên địa bàn theo đúng chiến…

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Quảng Ninh
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Tham mưu, đề xuất cho Trưởng nhóm KHCN/ Giám đốc KHCN/ Giám đốc CN và các Đơn vị liên quan cách thức phát triển sản phẩm,…

Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Hà Nam

 • Kinh nghiệm triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh bán lẻ, am hiểu về thị trường, thị hiếu và các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân;

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản lý kh...

Cần Thơ
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.

Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - TP. HCM new

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm triển khai hiệu quả các kế hoạch kinh doanh bán lẻ, am hiểu về thị trường, thị hiếu và các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân;

Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng...

 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - KV Đà Nẵng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nha Trang Chuyên…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.