Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
Hà Nội
 • Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Khách hàng cá nhân.
Hà Nội
 • Chuyên viên phát triển sản phẩm Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D Specialist Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp Chuyên viên phát…
Hà Nội
 • Chuyên viên Phát triển đối tác chiến lược:
 • Có kiến thức về kinh tế, thị trường;
 • Chuyên viên chính Phát triển đối tác chiến lược:
 • Phát triển đối tác chiến lược.
Vĩnh Phúc
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Vĩnh Phúc
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…
Hà Nội
 • Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp nhà/xe.
 • Thực hiện các hoạt động bán hàng để hoàn thành các chỉ tiêu KPI được giao về…
Hà Nội
 • Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng cá nhân.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình, sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tối…
Hà Nội
 • Kinh nghiệm về quản lý nhóm nhân viên, tạo nguồn cảm hứng, động viên, đào tạo, thu hút nhân tài và phát triển con người.
 • Tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu.
 • Hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
 • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
 • Quyền lợi về đào tạo:
Quảng Ninh
 • Triển khai kinh doanh các sản phẩm dành cho phân khúc/tiểu phân khúc MSME, SME trên địa bàn theo đúng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nhằm hoàn…