Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Khoái Châu - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Khoái Châu - Hưng Yên.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Văn Giang - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Văn Giang - Hưng Yên.

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Phố Nối - Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Phố Nối - Hưng Yên.

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Phố Nối - Hưng Yên] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo dục.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Phố Nối - Hưng Yên ] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo dục.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Quản lý lớp học tiếng anh [ Phố Nối - Hưng Yên] new

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
7.000.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Được làm việc trong môi trường tương tác với giáo viên nước ngoài để phát triển tiếng Anh và nghề giáo dục.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường [ Thành Phố Hưng Yên]

Ocean Edu Việt Nam
Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc đang cần tuyển vị trí Nhân Viên Phát Triển Thị Trường tại chi nhánh Thành Phố Hưng Yên.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email