Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 88 jobs
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá…
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Chuyên viên Khách hàngcá nhân.
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học (Chính quy) các Khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiền gửi;
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá…
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Chuyên viên Tổ Hỗ trợ hoạt động - Hỗ trợ phát triển kinh doanh.
 • Thực hiện các công tác hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Chi nhánh:
 • Thực hiện các công việc khác.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá…
 • Tối thiểu tốt nghiệp đại học (Chính quy) các Khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing.
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp.
Overall, how relevant are these jobs?