Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 135 jobs
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên.
 • Lai Châu - Phó Giám đốc kinh doanh - Họ và tên ứng viên.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của bộ…
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng:
 • Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Chuyên viên Phát triển Kinh doanh KHDN - Phòng KHDN.
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.
 • Phối hợp cùng các thành viên trong ĐVKD lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng Bảo hiểm theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.