Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao;
  • Chuyên viên quản lý hành chính.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao;
  • Chuyên viên quản lý hành chính.
  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
  • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng:
» Create your CV - It only takes a few seconds