Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 67 jobs
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Phòng Giao dịch An Nhơn.
 • Quản lý và phát triển nhân viên trong phòng.
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng Hỗ trợ phát triển kinh doanh).
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên.
 • Có khả năng xác định các cơ hội thị trường để tối đa hóa doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng:
 • Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Chuyên viên Tổ Hỗ trợ hoạt động (Mảng Hỗ trợ phát triển kinh doanh).
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG.
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của bộ…
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển…