Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 62 jobs
 • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên.
 • Hỗ trợ Giám đốc và trực tiếp triển khai việc lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh, kế…
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với…
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổ Giao dịch ngân quỹ.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với…
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân:
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp:
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá nhân:
 • HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ.
 • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân/ doanh nghiệp:
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh…
 • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng:
 • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng:
 • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển…
 • Quản lý và phát triển nhân viên.
 • Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng,…