Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 74 jobs
NIC's Client
Tây Ninh
 • Đôn thúc nhân viên phát triển thị trường mới, phát triển khách hàng mới.
 • Duy trì và phát triển khách hàng, thị trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
NIC's Client
Hà Nội
 • Được hưởng hoa hồng và doanh số theo năng lực của cá nhân.
 • Có cơ hội khằng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.
 • Kỹ năng tư duy/phân tích/tổng hợp.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển đại lý, thị trường phân phối.
 • Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường, đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
 • Nhân Viên Kinh Doanh(Cơ Khí, Điện Tử).
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh nghiệm phát triển dự án.
 • Chịu trách nhiệm công tác đầu tư - phát triển dự án các mặt bằng của Công ty kinh doanh.
 • Giám Đốc Đầu Tư - Phát Triển.
NIC's Client
Hà Nội
 • Chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh trước Giám Đốc và Phụ trách Kinh doanh.
 • Thiết lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh tại thị trường Việt Nam, ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với BOM để đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Cử nhân đại học các ngành quản trị, kinh tế, nhân sự, luật...
NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp các trường Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing,.
 • Đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
 • Quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên.
NIC's Client
Long An
 • Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng luôn đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty..
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định hướng, đào tạo các Quản lý, nhân viên phát triển năng lực cá nhân.
 • Tổ chức thu thập, đánh giá và phân tích thông tin thị trường để lập và triển khai các kế…