Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 69 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển thị phần thị trường hiện tại và thị trường mới.
 • Phát triển kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng dịch vụ đào tạo.
 • Trưởng Nhóm Kinh Doanh (Nữ).
NIC's Client
Hà Nội
 • Có khả năng lãnh đạo, phát triển nhân viên, xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Tổ chức bộ máy làm việc, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh Vùng.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường…
NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty;
 • Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh của công ty.
 • Thực hiện chính sách kinh doanh của công ty;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với BOM để đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Cử nhân đại học các ngành quản trị, kinh tế, nhân sự, luật...
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Định hướng, đào tạo các Quản lý, nhân viên phát triển năng lực cá nhân.
 • Tổ chức thu thập, đánh giá và phân tích thông tin thị trường để lập và triển khai các kế…
NIC's Client
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Kinh tế, quản trị kinh doanh.
 • Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, khách hàng, thị trường.
 • Quản lý, trainning và coaching nhân viên dưới quyền để đảm bảo nhân…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm, phân công việc và địa bàn hoạt động cho nhân viên.
 • Trưởng phòng kinh doanh (Mỹ phẩm).
 • Tiếng Anh đọc hiểu Sản phẩm.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận thuộc quyền.
 • Am hiểu thị trường, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh doanh và Tiếp thị để phát triển cơ hội kinh doanh, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho tổ chức.
 • Phát triển chiến lược kinh doanh khách sạn phù hợp với chiến…