Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 74 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh nghiệm trong quản lý, phát triển hệ thống kinh doanh tại thị trường Việt Nam, ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Các yếu tố phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên.
 • Thu thập thông tin về mức lương, tình hình nhân sự trong ngành, các thông tin nhân sự từ các công…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
 • Đảm bảo hoạt động đầy đủ hàng ngày nhằm hoàn thành được các chỉ tiêu phát triển thị trường, chỉ tiêu doanh số.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và sự gắn bó của nhân viên.
 • Lập kế hoạch bao phủ và phát triển thị phần.
 • Góp phần phát triển hệ thống.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phối hợp với BOM để đánh giá nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Cử nhân đại học các ngành quản trị, kinh tế, nhân sự, luật...
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng.
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh các dịch vụ digital marketing.
 • Hoàn thành doanh số cam kết.
NIC's Client
Hà Nội
 • Có khả năng lãnh đạo, phát triển nhân viên, xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • Tổ chức bộ máy làm việc, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 •  Đảm bảo dự báo nhu cầu sát với thị trường và hàng hoá cung ứng đúng và đủ cho thị trường.
 •  Giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình tác nghiệp của…
NIC's Client
Hà Nội
 • Xây dựng và mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu sang các nước khác.
 • Tham mưu và xây dựng chiến lược phát triển cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu;
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh doanh và Tiếp thị để phát triển cơ hội kinh doanh, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho tổ chức.
 • Phát triển chiến lược kinh doanh khách sạn phù hợp với chiến…
Overall, how relevant are these jobs?