Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 74 jobs
NIC's Client
Khánh Hòa
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Bình Thuận
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Hà Nội
 • kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường.
 • Chịu trách nhiệm quy trình phát triển thương hiệu mới nhằm đóng góp vào sự phát triển của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức thị trường để phát triển kinh doanh theo phương cách hiệu qủa nhất.
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh – Tiếp Thị (Phân Bón).
 • O Kỹ năng bán hàng.
NIC's Client
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng phân tích đánh giá thị trường và nhận diện cơ hội phát triển.
 • Phát hiện, triệt tiêu những gian lận trong kinh doanh.
 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh Vùng.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường…
NIC's Client
Ðà Nẵng
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán.
 • Áp dụng cách làm việc theo nhóm để phát triển sức mạnh tổng hợp của bộ phận.
 • Phải có bằng Kế toán trưởng.
NIC's Client
Tây Ninh
 • Đôn thúc nhân viên phát triển thị trường mới, phát triển khách hàng mới.
 • Duy trì và phát triển khách hàng, thị trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.