Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 69 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng định hướng cho nhân viên, phát triển đội ngũ nhân sự.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
 • Điều hành công ty với lĩnh vực:
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập các chiến lược, chương trình kinh doanh, tiếp thị để chinh phục thị trường.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh, Marketing, PR theo định hướng kinh doanh…
NIC's Client
Bà Rịa
 • Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
 • Trong lĩnh vực nhân sự - hành chính.
 • Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với tình hình nhân sự và những…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận thuộc quyền.
 • Am hiểu thị trường, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản…
NIC's Client
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Bình Thuận
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Khánh Hòa
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức thị trường để phát triển kinh doanh theo phương cách hiệu qủa nhất.
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh – Tiếp Thị (Phân Bón).
 • O Kỹ năng bán hàng.
NIC's Client
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng phân tích đánh giá thị trường và nhận diện cơ hội phát triển.
 • Phát hiện, triệt tiêu những gian lận trong kinh doanh.
 • Phó Giám Đốc Kinh Doanh.