Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 74 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • Công tác nghiên cứu và phát triển thị trường:
 • Thực hiện phân vùng và áp định mức doanh số, thưởng doanh số cho các nhân viên thị trường.
NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp các trường Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing,.
 • Đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
 • Quản lý đào tạo đội ngũ nhân viên.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức thị trường để phát triển kinh doanh theo phương cách hiệu qủa nhất.
 • Tổ chức lực lượng kinh doanh tiếp thị năng động và hiệu quả.
 • Kiến thức về sản phẩm.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh liên hệ khách hàng, giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có).
 • Tiếp nhận và triển khai các chính sách bán hàng, sản phẩm đến bộ phận kinh…
NIC's Client
Đồng Nai
Easily apply
 • Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường, kinh doanh.
 • Nhân Viên Kinh Doanh (Tinh Bột) - (Phước Thái – Đồng Nai).
 • Tìm hiểu mở rộng thị trường.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng định hướng cho nhân viên, phát triển đội ngũ nhân sự.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
 • Điều hành công ty với lĩnh vực:
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập các chiến lược, chương trình kinh doanh, tiếp thị để chinh phục thị trường.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh, Marketing, PR theo định hướng kinh doanh…
NIC's Client
Bà Rịa
 • Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.
 • Trong lĩnh vực nhân sự - hành chính.
 • Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với tình hình nhân sự và những…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận thuộc quyền.
 • Am hiểu thị trường, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản…
NIC's Client
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một năm
 • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Khánh Hòa
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Bình Thuận
 • Hướng dẫn, đào tạo nhân viên.
 • Giám sát, thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm sản xuất của công ty, mở rộng và phát triển thị trường tại khu vực.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Tổ chức thị trường để phát triển kinh doanh theo phương cách hiệu qủa nhất.
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh – Tiếp Thị (Phân Bón).
 • O Kỹ năng bán hàng.
NIC's Client
Tây Ninh
 • Đôn thúc nhân viên phát triển thị trường mới, phát triển khách hàng mới.
 • Duy trì và phát triển khách hàng, thị trường để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.