Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo) NIC's Client (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
  • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Định hướng, đào tạo các Quản lý, nhân viên phát triển năng lực cá nhân.
  • Tổ chức thu thập, đánh giá và phân tích thông tin thị trường để lập và triển khai các kế…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds