Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Trưởng Phòng Kinh Doanh Chuỗi Dự Án Nha Khoa HCM

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Định hướng, đào tạo các Quản lý, nhân viên phát triển năng lực cá nhân.
  • Tổ chức thu thập, đánh giá và phân tích thông tin thị trường để lập và triển khai các kế…

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Dân Dụng

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chăm sóc, duy trì và phát triển đội ngũ khách hàng đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững của Công ty.
  • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email