Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh & Marketing, triển khai thực hiện và báo cáo kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên, đề xuất các hoạt động mang tinh thần đồng đội, tính động viên cho nhân viên.
 • Quản lý thông tin Nhân sự:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chọn đúng trưởng ekip Giám sát bán hàng, Team Leader, Nhân viên kinh doanh thị trường phục vụ cho việc chạy tuyến bán hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý đội ngũ Nhân viên Phát triển thị trường toàn quốc:
 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Nhân viên Phát triển thị trường chuyên nghiệp, uy tín, chủ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập và xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát triển các hoạt động kinh doanhphát triển thương hiệu của công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị phát triển thị trường kinh doanh theo chiến lược của Công ty;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Công tác kinh doanh tiếp thị, phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu.
 • Về công tác nghiên cứu phát triển thị trường:
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển kênh truyền thông trên Mạng Xã Hội:
 • Có kiến thức tổng quan về SEO website, Adwords, Facebook Ad...để quản lý/hợp tác làm việc cùng nhân viên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập và triển khai kế hoạch Kinh doanh của cá nhân theo định hướng của bộ phận.
 • Ưu tiên ứng viên có tham vọng và triển vọng trở thành Trưởng nhóm/Trưởng phòng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing, tiếp thị.
 • Duy trì quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.