Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 66 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường kinh doanh;
 • Quản lý toàn bộ nhân viên marketing.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoạch định kế hoạch kinh doanh, tiếp thị.
 • Xây dựng và phát triển nội dung tiếp thị sản phẩm trên brochure và website.
 • Tổ chức các sự kiện giới thiệu sản phẩm.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.
 • Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển và mở mới khách hàng tiềm năng.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng, 2 năm kinh nghiệm trình dược viên.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ42.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản phẩm trên cơ sở định hướng thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
 • Quản lý hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có & phát…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập và xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát triển các hoạt động kinh doanhphát triển thương hiệu của công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Ðà Nẵng
 • Cử nhân các chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực hoặc tương đương;
 • Thiết lập và phát triển kênh tuyển dụng, chương trình tuyển dụng đối tác, Cộng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẽ kinh nghiệm tuyển dụng và động viên nhân viên.
 • Phát triển chiến lược tuyển dụng để tuyển dụng nhân tài tốt nhất.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có thể truyền cảm hứng, thúc đẩy và phát triển đội ngũ DA/FTDA/DAM để tăng hiệu suất kinh doanh.
 • Phát triển mối quan hệ hợp tác với các Phòng/Ban nội bộ, tăng…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tinh thần doanh nghiệp, hướng đến hiệu quả kinh doanh.
 • Kiến thức sâu rộng về ngành hàng và thị trường.
 • Và xử lý các công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của…

We have removed 26 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds