Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 66 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.
 • Đánh giá hiệu quả công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật …cho các…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, truyền đạt và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhân viên trong bộ phận, nhân viên kinh doanh hoặc các phòng ban…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường.
 • Định hướng phát triển kinh doanh theo năm trong vùng được…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng, cố vấn và phát triển các nhân viên dịch vụ khách hàng và tạo một môi trường khuyến khích và chủ động để nhân viên phát huy hết khả năng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên liên tục.
 • Xây dựng kế hoạch hành động và phát triển kinh doanh cho cơ sở của công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên nhân viên cấp dưới.
 • Khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thị trường để khai thác và phát triển khách hàng, trong khu vực…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển và mở mới khách hàng tiềm năng.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng, 2 năm kinh nghiệm trình dược viên.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị nhân sự và phát triển nhân lực của Phòng Marketing.
 • Lên kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường.
 • Sử dụng tiếng anh tốt.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ42.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản phẩm trên cơ sở định hướng thị trường, chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
 • Quản lý hoạt động cải tiến sản phẩm hiện có & phát…
Ky Nguyen Vang Consultants
Lâm Đồng +1 location
 • Thực hiện công tác huấn luyện, kèm cặp nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Tìm kiếm, khai thác những cơ hội để phát triển doanh số bán hàng trong vùng.