Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 67 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Chiến lược mở rộng thị trường.
 • Chiến lược phát triển sản phẩm.
 • Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng đại học liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh là 1 điểm cộng.
 • Phải có kinh nghiệm bán hàng B2C;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu chiến lược phát triển hệ thống siêu thị chuỗi.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kinh doanh và có những đề…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Phát triển các phương tiện hỗ trợ triển khai đào tạo.
 • Phát triển chương trình đào tạo.
 • Phát triển đội ngũ đào tạo.
 • PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUỒN LỰC ĐÀO TẠO.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, truyền đạt và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhân viên trong bộ phận, nhân viên kinh doanh hoặc các phòng ban…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm, đã làm trong cơ quan sở ban ngành Nhà nước đặc biệt là EVN (về thủ tục đầu tư, phát triển dự án ), thực hiện các thủ tục đầu tư…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên nhân viên cấp dưới.
 • Khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thị trường để khai thác và phát triển khách hàng, trong khu vực…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên liên tục.
 • Xây dựng kế hoạch hành động và phát triển kinh doanh cho cơ sở của công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh.
 • Phát triển chiến lược, định hướng kinh doanh, sản phẩm và các vấn đề liên quan.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thịkinh doanh xuất khẩu ngành hàng tương tự.
 • Khảo sát thị trường, định hướng chiến lược sản phẩm cho từng thị trường và khách hàng xuất khẩu.