Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 67 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Phối hợp với Phòng nhân sự trong việc tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật cũng như những chương trình đào tạo & phát triển nhân viên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển việc kinh doanh để nhãn hàng trở thành thương hiệu hàng đầu trong thị trường các nhãn hiệu cùng cấp.
 • Thực hiện theo kế hoạch doanh số được giao.
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội +1 location
 • Xây dựng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.
 • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác tiếp thị và truyền thông.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ để đảm bảo nhân viên có đầy đủ thông tin, và từ đó đóng góp tích cực cho tầm nhìn và hoạt động kinh doanh…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển các gói trang trí phục vụ cho các sự kiện, dịp lễ, tiệc,….đảm bảo luôn được cập nhật và đi trước xu hướng của thị trường.
Ky Nguyen Vang Consultants
Hà Nội +1 location
 • Phân công, quản lý, điều hành, giám sát công việc của nhân viên Phòng Kinh doanh.
 • Tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh, phát triển các hình thức bán hàng, các…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết lập và xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát triển các hoạt động kinh doanhphát triển thương hiệu của công ty.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển đội ngũ trình dược viên tại khu vực phụ trách đồng thời nâng cao hình ảnh công ty tới khách hàng tại thị trường Việt nam.
 • Giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên liên tục.
 • Xây dựng kế hoạch hành động và phát triển kinh doanh cho cơ sở của công ty.
Ky Nguyen Vang Consultants
Lâm Đồng +1 location
 • Thực hiện công tác huấn luyện, kèm cặp nhân viên, phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Tìm kiếm, khai thác những cơ hội để phát triển doanh số bán hàng trong vùng.