Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức đào tạo cho nhân viên toàn hệ thống công ty (khối kinh doanh trực thuộc) về dự án, kỹ năng sale.
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm, đã làm trong cơ quan sở ban ngành Nhà nước đặc biệt là EVN (về thủ tục đầu tư, phát triển dự án ), thực hiện các thủ tục đầu tư…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Lập báo cáo các chỉ tiêu, thông số kinh doanh:
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Lập chiến lược kinh doanh.
 • Phối hợp với Quản lý Cửa hàng trong việc theo dõi và phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng pha…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển các gói trang trí phục vụ cho các sự kiện, dịp lễ, tiệc,….đảm bảo luôn được cập nhật và đi trước xu hướng của thị trường.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Chiến lược mở rộng thị trường.
 • Chiến lược phát triển sản phẩm.
 • Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển người kế nhiệm.
 • Tiến hành khảo sát về thị trường lao động liên quan đến tiền lương, quyền lợi của nhân viên để đảm bảo các chính sách của công ty…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, phát triển thị trường.
 • Định hướng phát triển kinh doanh theo năm trong vùng được…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ để đảm bảo nhân viên có đầy đủ thông tin, và từ đó đóng góp tích cực cho tầm nhìn và hoạt động kinh doanh…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội nhân văn, luật và một số ngành thuộc khối kinh tế.
 • Thực hiện công việc cá nhân: