Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 46 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, truyền đạt và nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho nhân viên trong bộ phận, nhân viên kinh doanh hoặc các phòng ban…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên ứng viên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh về B2B, Ngân hàng mảng doanh nghiệp, BH.
 • Chịu trách nhiệm doanh số khối kinh doanh doanh nghiệp trước BLĐ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Lập chiến lược kinh doanh.
 • Phối hợp với Quản lý Cửa hàng trong việc theo dõi và phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng pha…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng đại học liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh là 1 điểm cộng.
 • Phải có kinh nghiệm bán hàng B2C;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông nội bộ để đảm bảo nhân viên có đầy đủ thông tin, và từ đó đóng góp tích cực cho tầm nhìn và hoạt động kinh doanh…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển người kế nhiệm.
 • Tiến hành khảo sát về thị trường lao động liên quan đến tiền lương, quyền lợi của nhân viên để đảm bảo các chính sách của công ty…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Viết MTCV, thiết kế phát triển cơ cấu tổ chức phòng, hoạch định bố trí nhân sự;
 • Quản lý thực hiện công việc, quan hệ lao động cho nhân viên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng đại học liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh là 1 điểm cộng.
 • Phải có kinh nghiệm bán hàng B2C;
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thịkinh doanh xuất khẩu ngành hàng tương tự.
 • Khảo sát thị trường, định hướng chiến lược sản phẩm cho từng thị trường và khách hàng xuất khẩu.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Lập báo cáo các chỉ tiêu, thông số kinh doanh:
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu: