Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 66 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một tháng
 • Chiến lược mở rộng thị trường.
 • Chiến lược phát triển sản phẩm.
 • Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Ưu tiên ứng viên ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh về B2B, Ngân hàng mảng doanh nghiệp, BH.
 • Chịu trách nhiệm doanh số khối kinh doanh doanh nghiệp trước BLĐ…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Lập chiến lược kinh doanh.
 • Phối hợp với Quản lý Cửa hàng trong việc theo dõi và phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn, kiểm tra kiến thức, kỹ năng pha…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển đội ngũ trình dược viên tại khu vực phụ trách đồng thời nâng cao hình ảnh công ty tới khách hàng tại thị trường Việt nam.
 • Giao tiếp bằng Tiếng Anh.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập chiến lược/kế hoạch xây dựng bộ phận và phát triển nguồn nhân lực kế thừa;
 • Lập báo cáo các chỉ tiêu, thông số kinh doanh:
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức đào tạo cho nhân viên toàn hệ thống công ty (khối kinh doanh trực thuộc) về dự án, kỹ năng sale.
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển người kế nhiệm.
 • Tiến hành khảo sát về thị trường lao động liên quan đến tiền lương, quyền lợi của nhân viên để đảm bảo các chính sách của công ty…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham mưu chiến lược phát triển hệ thống siêu thị chuỗi.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình kinh doanh và có những đề…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm, đã làm trong cơ quan sở ban ngành Nhà nước đặc biệt là EVN (về thủ tục đầu tư, phát triển dự án ), thực hiện các thủ tục đầu tư…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bằng đại học liên quan đến kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, Bằng thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh là 1 điểm cộng.
 • Phải có kinh nghiệm bán hàng B2C;