Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc vận hành thẻ.
 • Trực tiếp nghiên cứu, đánh giá hiệu ứng các chương trình tương tự của thị trường.

TRƯỞNG BỘ PHẬN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN D...

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và phát triển chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm dịch vụ dành cho đối tượng khách hàng cá nhân.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc:

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Lâm Đồng +1 location
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGÂN HÀNG SỐ

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất xây dựng kế hoạch kinh doanh, hướng dẫn, giám sát, thúc giao chỉ tiêu kinh doanh user Internet Banking & Mobile Banking cho từng Khu vực, Đơn vị kinh…

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN new

HD Bank
Vũng Tàu +1 location
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.

CHUYÊN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Việc làm mới new

HD BANK
Thanh Hóa
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực va tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả…

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT new

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc vận hành thẻ.
 • Thu thập, phân tích số liệu kinh doanh thẻ để đưa ra cảnh báo cho Phòng Kinh doanh.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

HD Bank
Cần Thơ +1 location
 • Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực va tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả…

CHIEF PRODUCT OFFICER (CPO) - Việc làm mới new

HD BANK
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Lên kế hoạch chiến lược để đạt được các mục tiêu kinh doanh bằng cách xác định và ưu tiên các sáng kiến ​​phát triển và thiết lập thời gian biểu cho việc đánh…

Trợ lý Quan hệ khách hàng - Toàn Quốc

HD BANK
Bình Dương
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp, Thực tập sinh, Quản trị viên tại các Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm kinh doanh, tiếp…

PGĐ CHI NHÁNH

HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển kinh doanh mảng KHDN thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
 • Quản lý, đôn đốc đội ngũ phát triển kinh doanh nhằm…

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD BANK
Bình Dương
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP trong ngành Bán hàng /…

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD BANK
Bình Dương
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Đánh giá dựa trên năng lực, thưởng kinh doanh hấp dẫn.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn…

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

HD Bank
Hải Phòng +1 location
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp thực tế địa bàn quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển & quản trị rủi ro kinh doanh tại chi nhánh và các đơn vị…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.