Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs
HD Bank
Đắk Lắk +1 location
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • 1.Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
HD Bank
Cà Mau +5 locations
 • Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực va tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển kinh doanh mảng KHDN thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
 • Quản lý, đôn đốc đội ngũ phát triển kinh doanh nhằm…
HD BANK
Bình Dương
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP trong ngành Bán hàng /…
HD BANK
Bình Dương
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Đánh giá dựa trên năng lực, thưởng kinh doanh hấp dẫn.
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Kinh doanh vốn.
 • Chuyên viên Kinh doanh vốn.
 • Nghiên cứu, phát triểntriển khai các chính sách, sản phẩm kinh doanh TPCP.
 • CV Phái sinh hàng hóa.
HD Bank
Hà Nội
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên là sinh viên mới tốt nghiệp, Thực tập sinh, Quản trị viên tại các Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm kinh doanh, tiếp…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo/dự thảo giáo trình, tham gia đào tạo nhân viên tân tuyển/nhân viên hiện hữu tại ĐVKD theo định kỳ/phát sinh.
 • Đề xuất sau đánh giá.
HD Bank
Hà Nội +1 location
 • Phát triển kinh doanh mảng KHDN thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
 • Quản lý, đôn đốc đội ngũ phát triển kinh doanh nhằm…