Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 47 jobs
Giấy Sài Gòn
Cà Mau
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị trường các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau (ứng viên sẽ được phân bổ theo khu vực lưu trú).
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị…
Giấy Sài Gòn
Lạng Sơn
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Quảng Bình +2 locations
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Đắk Lắk
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Gia Lai
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Hòa Bình
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.
Giấy Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm phát triển thị trường được giao thông qua việc:
 • Phát triển Nhà phân phối, tìm kiếm, giao dịch và phát triển khách hàng nhằm đóng góp cho sự…
Giấy Sài Gòn
Bạc Liêu
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Thị trường các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng (ứng viên sẽ được phân bổ theo khu vực lưu trú).
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi…
Giấy Sài Gòn
Hà Giang
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhiệt tình, yêu thích công việc kinh doanh, đã từng làm công việc đi thị trường hoặc làm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.