Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Hỗ trợ nhân viên bán hàng về kỹ thuật.
  • Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
  • Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
  • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
  • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds