Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 76 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
 • Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
 • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm mảng mỹ phẩm.
 • Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
 • Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng ( cá nhân, doanh nghiệp).
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế.
 • Lương tháng 13, 14 và thưởng KPIs cuối năm theo hiệu quả kinh…
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hoàn thành về doanh số và các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế.
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
 • Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.
Hà Nội
Easily apply
 • Chịu trách nhiệm về doanh số và các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi…
Hà Nội
 • Phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về kinh doanh dự án.
 • Tự tin, có khả năng giao tiếp, thuyết phục, có tố chất…
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai công tác thị trường thu hút khách hàng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm, huấn luyện, động viên nhân viên tốt.
 • Quản lý, hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc.
Hà Nội
Easily apply
 • Hiểu biết và có kinh nghiệm về các loại điện thoại, máy tính, laptop và thị trường là một lợi thế.
 • Lương tháng 13, 14 và thưởng KPIs cuối năm theo hiệu quả kinh…