Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ưu tiên có kinh nghiệm về kinh doanh dự án.
  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên, các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, ...
  • Hoặc các chuyên ngành có liên quan.
  • Đào tạo và hỗ trợ nhân viên triển khai các công việc bán hàng, CSKH.
  • Nam/nữ, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, … trở lên.
Hà Nội
  • Phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp tiềm năng.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm về kinh doanh dự án.
  • Tự tin, có khả năng giao tiếp, thuyết phục, có tố chất…
» Create your CV - It only takes a few seconds