Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ðà Nẵng (undo) Unlisted Company (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 36 jobs
Ðà Nẵng
 • Nhân viên Hành chính (Tiếng Nhật).
 • Hỗ trợ thủ tuc công tác cho nhân viên:
 • Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triểnnhân, công…
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Môi trường năng động công bằng phát triển bản thân.
 • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng hoạt động dự án kinh…
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Để nâng cao năng suất, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, công ty chủ động…
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ bộ phận kinh doanh.
 • Hiện nay công ty đang mở rộng thị trườngkinh doanh thêm một số mặt hàng về tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe.
 • Mô tả về công việc.
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trong kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty giai đoạn 2014 cho đến nay, Đại Lý Phân phối Bảo An quy hoạch phát triển theo chỉ thị 24 Chính Phủ "Người Việt…
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
 • Qua quá trình xây dựng và phát triển, Cơ sở Kinh doanh Hưng Phát đã khẳng định được vị trí và chiếm giữ thế mạnh phần lớn thị trường trong nước và quốc tế, các…
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Qua quá trình xây dựng và phát triển, Cơ sở Kinh doanh Hưng Phát đã khẳng định được vị trí và chiếm giữ thế mạnh phần lớn thị trường trong nước và quốc tế, các…
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng hoạt động dự án kinh doanh bước đầu.
 • Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên.
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đang trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và nhân viên bán hàng, xây dựng hoạt động dự án kinh doanh bước đầu.
 • Cơ Sở Kinh Doanh Thảo Nguyên.
Ðà Nẵng
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Trong kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty giai đoạn 2014 cho đến nay, Đại Lý Phân phối Bảo An quy hoạch phát triển theo chỉ thị 24 Chính Phủ "Người Việt…