Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 100... new

FINDTALENT
Bình Dương +1 location
  • Tốt nghiệp ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế tóan, quản trị kinh doanh, ngoại thương;
  • Sẵn sàng ra ngoài gặp gỡ, tìm hiểu công ty khách hàng (Sử dụng xe ô…

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 100...

FindTalent's Clients
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp ngành ngân hàng, tài chính, kinh tế, kế tóan, quản trị kinh doanh, ngoại thương;
  • Sẵn sàng ra ngoài gặp gỡ, tìm hiểu công ty khách hàng (Sử dụng xe ô…

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email