Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhân viên trực từ 10-15 ngày Tết.
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh cho:
  • Cung cấp nhân viên phát tờ rơi.
  • Tiếp nhận hô sơ lái xe máy, ô tô.
  • Cung cấp nhân sự trong nước:
» Create your CV - It only takes a few seconds