Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 576 jobs

[Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel Thành Phố...

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh Viettel

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Nhân viên kinh doanh - Chi nhánh Bông

TNG
Thái Nguyên
 • + Quản trị kinh doanh.
 • + Kinh doanh thương mại.
 • + Trường đại học Kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
 • Kinh doanh thương mai, kinh tế quốc tế, ngoại ngữ,....…

Nhân Viên Kinh Doanh

Giáo Dục Đại Dương
Thái Nguyên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với…

[Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale ( Kinh Doanh Dịch Vụ Viette...

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên TLS ( Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel )

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Nhân Viên Kinh Doanh - Thái Nguyên

Thái Nguyên
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu cầu có ít nhất 06 tháng ở vị trí nhân viên kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viênkinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, FMCG:
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.

[Tân Thịnh- Thái Nguyên] Nhân Viên Telesale ( Kinh Doanh Dịc...

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel - Tp Thái...

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

[Thái Nguyên] Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viettel

 • Tốt nghiệp Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (ưu tiên ứng viên học chuyên ngành kinh tế).
 • kinh nghiệm về hỗ trợ/chăm sóc khách hàng là một lợi thế.