Create your CV - It only takes a few seconds

Nhân Viên Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 147 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +13 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +5 locations
10.000.000 VNĐ một năm
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá học viên và tương tác với phụ huynh học viên.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Giáo Dục Đại Dương
Thái Nguyên
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu, nhận xét đánh giá…
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa +12 locations
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Quảng Bình +12 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ứng viên tự trang bị điện thoại cá nhân.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Tuyên Quang +1 location
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Thỏa thuận theo năng lực.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +13 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Thưởng hiệu quả kinh doanh.
 • Ưu tiên ứng viên là giáo viên tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Hỗ trợ giáo viên trên lớp.
 • Quản lý và chăm sóc học viên.